ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОЛ

ЗА НАС

  САЛЕКС ГРУП ООД е създадена през 2011 год. в гр. Карнобат. Основният предмет на дейност е производство и търговия с всички видове сол. Фирмата преработва над 30 хил. тона морска сол внос от Египет - един от най-големите производители на сол в света.

  САЛЕКС ГРУП ООД разполага със собствена производствена и търговска база в гр. Карнобат - в близост до Пристанище Бургас и същевременно с добра локация при реализацията на продукцията си до клиенти в цялата страна.

  Производствено-технологичната дейност на САЛЕКС ГРУП ООД включва следните цикли на преработка на солта: миене, центрофугиране, сушене, мелене, йодиране, сепариране и пакетаж.

  САЛЕКС ГРУП ООД разполага с най-модерната инсталация за преработка и пакетаж на сол в страната, с производителност над 10 т/час. Благодарение на възможностите за производство на сол с различни характеристики като влага, гранулометрия, химичен състав, удовлетворяващи изискванията дори на най-претенциозните клиенти, фирмата за кратко време стана водеща на пазара на сол в страната, като достигна пазарен дял над 40%.

  Продуктите на фирмата са познати на пазара под марката "АМИРА".

  Основните клиенти на дружеството са фирми от хранително-вкусовата промишленост (млеко- и месопреработващи предприятия), химическата промишленост, фуражни заводи, фирми за пакетаж и дистрибуция на хранителни стоки и други.

   Дейността по преработката, пакетирането и търговията със сол на САЛЕКС ГРУП ООД отговаря изцяло на изискванията на българското законодателство, като притежаваме следните удостоверения: Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни № 3/23.02.2012 год. по Закона за храните; Удостоверение за регистрация № 50/22.05.2014 год. от Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Бургас по Закона за фуражите като производител и търговец на фуражни суровини.

   САЛЕКС ГРУП ООД има въведена система за безопасност на храните НАСРР.

   САЛЕКС ГРУП ООД е надежден и търсен партньор, доказал своята коректност при предлагане на висококачествена сол на своите клиенти.

salexbul - salt
salexbul - salt
 • salexbul - salt
 • salexbul - salt
 • salexbul - salt

КОНТАКТИ

 • Централен офис:
 • гр. Варна
 • бул. "Чаталджа" 20, вх. Б, ет. 1, офис 10
 • тел.: 052 314 321; 052 953 321
 • факс. 052 314 321
 • Производствена база:
 • гр. Карнобат
 • Промишлена зона Север, ул. "Втора" 46
 • тел.: 0559 2 26 26; 0559 2 26 46
 • факс. 0559 2 26 20
 • Лица за контакт:
 • Русанка Петрова – 0888 /922 199
 • e-mail: r.petrova@salexbul.com
 • Калоян Стоянов – 0886 /644 674

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ