ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОЛ

ПРОДУКТИ

Нитритна сол

Приложение:

  Нитритната сол се използва като консервиращ агент при преработката и производството на месни и рибни продукти. Употребата на готовата нитритна сол, за разлика от разделното прилагане на готварска сол и натриев нитрит, има следните технологически преимущества:

 - Способства за запазването приятния естествено розов цвят на продуктите от месо и риба;

 - Способства за формирането на специфичен приятен вкус и аромат;

 - Улеснява дозирането в технологическия процес на обработката;

 - Свежда  до минимум възможността за общо и локално предозиране на консервиращата съставка;

 - Възпрепятства дългосрочно развитието на вредни микроорганизми в третирането с нитритна сол продукти;

 - Безопасна е за манипулация от страна на персонала.


Логистика:

  Производствена база гр. Карнобат.


  САЛЕКС ГРУП ООД доставя нитритна сол с автомобилен транспорт до склад на клиента.


Спецификация:


Нитритна сол със съдържание на натриев нитрит 0,4 %

Натриев хлорид (NaCl)

99,72 %

Влага

0,03 %

Калиев йодат

28 ÷ 55 mg/kg

Натриев нитрит (NaNO2 )

0.4 %

Нитритна сол със съдържание на натриев нитрит 0,5 %

Натриев хлорид (NaCl)

99,72 %

Влага

0,03 %

Калиев йодат

28 ÷ 55 mg/kg

Натриев нитрит (NaNO2 )

0.5 %

Нитритна сол със съдържание на натриев нитрит 0,6 %

Натриев хлорид (NaCl)

99,72 %

Влага

0,03 %

Калиев йодат

28 ÷ 55 mg/kg

Натриев нитрит (NaNO2 )

0.6 %

 

Опаковки:

  Торби по 25, 50 кг.

КОНТАКТИ

 • Централен офис:
 • гр. Варна
 • бул. "Чаталджа" 20, вх. Б, ет. 1, офис 10
 • тел.: 052 314 321; 052 953 321
 • факс. 052 314 321
 • Производствена база:
 • гр. Карнобат
 • Промишлена зона Север, ул. "Втора" 46
 • тел.: 0559 2 26 26; 0559 2 26 46
 • факс. 0559 2 26 20
 • Лица за контакт:
 • Русанка Петрова – 0888 /922 199
 • e-mail: r.petrova@salexbul.com
 • Калоян Стоянов – 0886 /644 674

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ